krimaka.net

Mikä on Linux?

Suurin osa suomalaisista varmasti tietää kuka ja/tai mikä linux on, ainakin noin pääpiirteiltään. Alla on aiheesta hiukan tarkemmin.

Linux

On suomalaisen Linus Torvaldsin (kuvassa) alullepanema käyttöjärjestelmän ydin. Ydin tai kerneli (engl. kernel) on tietokoneen käyttöjärjestelmän keskeinen osa, joka mahdollistaa käyttöjärjestelmän muiden osien toiminnan.Linus Torvalds Arkikielessä nimellä Linux viitataan usein kokonaiseen käyttöjärjestelmään, jonka ytimenä on Linux, tai levitysversioon, joka sisältää Linux-käyttöjärjestelmän lisäksi myös sovellusohjelmia. Linuxin tapauksessa niin käyttöjärjestelmä kuin sovellusohjelmistotkin muodostuvat useimmiten GNU-hankkeen tuottamista työkaluista.

Linux on vapaa ohjelmisto, minkä takia kuka tahansa voi tehdä siihen muutoksia. Linux on julkaistu GNU GPL -lisenssillä.

Ensimmäinen Linuxin versio julkaistiin vuonna 1992. Linux on alun perin kirjoitettu Intelin 80386-suorittimella varustettuihin koneisiin, mutta nykyään se toimii useilla muillakin suoritinarkkitehtuureilla, esimerkiksi PowerPC-, ARM-, SPARC- ja PA-RISC-suorittimilla varustetuissa tietokoneissa.

Torvalds johtaa edelleen Linuxin ohjelmointityötä. Kuka tahansa saa muokata ja levittää muokkaamiaan versioita Linuxista, mutta jos haluaa muutoksensa Linuxin virallisena pidettyyn versioon, muutosten täytyy jossain välissä kulkea Torvaldsin tai hänen luottohenkilöidensä kautta.

Historia

Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä opiskellut Linus Torvalds aloitti Linuxin kehittämisen vuonna 1990 ollessaan 21-vuotias. Linux lähti liikkeelle skeduloinnin (töiden jakamisen) harjoitustyöstä, jota Torvalds kehitteli monipuolisemmaksi kuin tehtäväksiannossa oli vaadittu. Tästä kehkeytyi yhä enemmän kokonaisen käyttöjärjestelmän toimintoja sisältävä ohjelma.

Torvalds oli tyytymätön MS-DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. Häntä kiinnosti Unix, sillä siinä oli sellaisia ominaisuuksia ja sellaista vakautta, joita hän oli hakenut. Unix oli suosittu ja ainoa oikea käyttöjärjestelmä hakkerien keskuudessa, mutta se oli liian raskas ja kallis PC:hen. Torvalds sai kuitenkin koulusta käsiinsä Minixin, PC:lle tarkoitetun Unix-tyylisen käyttöjärjestelmän, joka oli suunniteltu opetuskäyttöön ja jonka lähdekoodi oli käytettävissä.

Minixkään ei ollut sitä, mitä Torvalds oli hakemassa, mutta se mahdollisti Linuxin ohjelmoinnin aloittamisen. Torvalds asensi Minixin koneeseensa ja kirjoitti uutta kerneliään koko kesän. Pikkuhiljaa hän konekielellä ja C-ohjelmointikielellä kokosi käyttöjärjestelmän ytimen. Eteneminen oli hidasta, eikä Torvalds kertonut hankkeestaan vielä muille. Torvaldsin alkuperäisenä tarkoituksena ei siis ollut luoda käyttöjärjestelmää koko maailmalle, vaan ainoastaan hänen omiin tarpeisiinsa. Jos hän olisi jatkanut yksin, mitään Linuxia ei olisi syntynytkään, sillä hän olisi pysähtynyt omien tarpeidensa täytyttyä.

Lokakuussa 1991 ensimmäinen virallinen versio, 0.02, oli valmis ja Torvalds päätti laittaa sen vapaasti kaikkien saataville Internetiin. Usenet-viestissään Torvalds kertoo lähdekoodin löytyvän FTP-palvelimen nic.funet.fi hakemistosta /pub/OS/Linux ja antaa ohjeita kääntämistä varten. Hän varoittaa ohjelman olevan hakkerilta hakkereille ja sanoo, että sen toimintakuntoon saattaminenkin vaatii jotakuinkin hakkerin. Lisäksi hän rohkaisee muuttamaan ohjelmaa vapaasti ja kertoo olevansa kiinnostunut kaikista kommenteista ja mahdollisista muiden Minixille kirjoittamista apuohjelmista ja funktioista. Toimiakseen Linux vaati vielä Minixin siinä koneessa, jossa sitä haluttiin käyttää.

Alun perin Torvalds oli suunnitellut antavansa ohjelmansa nimeksi Freax, joka olisi johdettu sanoista free Unix (vapaa Unix) tai freaks (omituiset, intoilijat, friikit). FTP-palvelimen ylläpitäjä ei kuitenkaan ollut pitänyt nimestä, vaan oli perustanut palvelimelle Linux-nimisen käyttöalueen – Linus Torvaldsin oman käyttöalueen.

Palautetta ja virheraportteja tuli valtavasti. Internetin ja avoimesti saatavilla olleen lähdekoodin ansiosta ihmiset eri puolilla maailmaa pääsivät kehittämään Linuxia, ja kun versio 0.12 julkaistiin tammikuussa 1992, Linuxin parissa työskenteli aktiivisesti lähes kaksisataa ihmistä. Tuolloin ydin oli jo vakaa ja toimiva, ja kun siitä yhdessä GNU-hankkeen luomien työkalujen kanssa oli rakennettavissa kokonainen käyttöjärjestelmä, Linuxin nopea leviäminen saattoi alkaa. Samana vuonna saatiin valmiiksi täysin toimiva graafisella käyttöliittymällä varustettu työpöytä-Linux PC-koneisiin. Näihin aikoihin myös yliopistojen ulkopuoliset tahot alkoivat kiinnostua Linuxista.

Lisää linuxista löytyy osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Linux

Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös