krimaka.net

DDCLIENT

Tässä nimetty "ddclient-palvelin" saattaa aiheuttaa hämmennystä koska ddclient on nimensä mukaisesti asiakas, ja siis yhteydessä domainnimeäsi hallinnoivaan nimipalvelimeen. Ohjelmaa kuitenkin ylipäätänsä käytetään ja ajetaan palvelimissa, modeemeissa tai reitittimissä jos on tarve, ja siksi tämä ohje on /linux/palvelin kategoriassa.

Eli ddclientilla tarkkaillaan dynamisen ip osoitteen vaihtumista ja kerrotaan siitä vain tarvittaessa domain nimeä hallinnoivalle nimi palvelimelle.

Tässä ohjeessa asennetaan ja otetaan käyttöön ddclient sekä tehdään asetukset. Ohje on kirjoitettu CentOSille, ohjetta voidaan käyttää myös muissa distroissa hiukan soveltamalla. Ddclient versio on tässä 3.8.0.

Lähtötilanne:

Meillä on oma www-palvelin jota tarjotaan myös ulkoverkkoon www.esimerkki.com domainnimellä. Verkkoyhteyden palveluntarjoajan verkossa ei ole saatavina kiinteitä ip osoitteita, tai meillä ei ole mahdollisuutta ottaa ja/tai ostaa sitä. Joten palveluntarjoajalta saadaan nyt dynaaminen ip osoite jolloin www-palvelimen julkinen ip osoite tulee vaihtumaan aika ajoin.

Domain nimen rekisteröinti palvelu myös tukee ja tarjoaa ddns (dynamic domain name server) palvelun, jolle olemme tehneet tarvittavat asetukset ja olemme saaneet tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat ddclientiä varten.

Asennus:

Ddclient löytyy varmaan useimpien linux distrojen omasta pakettivalikoimista joten asentaminen onnistuu helposti. Jos nyt kävisi niin ettei distrosi pakettivalikoimasta sitä löydy voit hakea ohjelman ddclientin omalta kotisivulta.

Asennetaan totutusti esimerkiksi yumilla: 'yum install ddclient' tämä hoitaa asennus homman.

Asetukset:

Konfiguraatio tiedosto löytyy /etc/ddclient kansiosta jossa on ddclient.conf -tiedosto ja joka on muuten melkoisen kattavasti kommentoitu. Siinä on paljon valmiita "esi-asetuksia" jotka on oletuksena vain otettuna pois päältä.

Merkkien selitykset:

\ merkki on rivinvaihto eli yhdistää lukiessaan rivit.

# merkki on kommentti merkki, merkin jälkeen olevia merkkejä ei lueta siltä riviltä.

Alla näet globalit asetukset:

daemon=300 #Katsoo joka 300 sekuntti eli 5 min välein
syslog=yes #Logittaa päivitys viestit syslogiin
mail=root #Lähettää kaikista viesteistä meilin rootille
mail-feilure=root #Lähettää virheistä meilin rootille
pid=/var/run/ddclient.pid #pid tiedosto
ssl=yes #Käyttää ssl yhteyttä, erittäin suositeltavaa ottaa käyttöön!

Palvelu kohtaiset asetukset, meillä on domain ostettu ja rekisteröity joker.com:lle ja olen tehnyt sitä varten alla olevat asetukset:

#joker.com dynaamisia osoitteita varten
use=if, if=eth0, use=web, web=svc.joker.com /nic/checkip, web-skip='Current Address: '
protocol=dyndns2 \
server=svc.joker.com \
login=xxxxxxxx \
password=xxxxxxxx \
esimerkki.com, www.esimerkki.com # Domainnimet joiden ip halutaan tarkistaa ja mahdollisesti päivittää.
wildcard=no # Ohjaa all.esimerkki.com meidän palvelimelle, tälläistä liikennettä me ei haluta!

Vaihda use=if, if=eth0 (määrittää mitä verkkokorttia käytetään) vastaamaan omaa kokoonpanoasi, määritystä ei tarvita jos käytössäsi on vain yksi verkkokortti. Lisäksi vaihdat tietysti x merkit omiin login ja password tunnuksiisi sopiviksi sekä domainnimet. Tässä kaikki joker.com:a varten mitä minimissään ddclientin asetuksissa tarvitaan ja/tai on hyvä laittaa päälle jos sinulla on esim. www-palvelin.

Alla olevia postipalvelin asetuksia emme asettaneet, koska meillä ei ole omaa postipalvelinta käytössä. Huomaathan rivin alussa olevat kommenttimerkit, jotka määrittävät sen että asetuksia ei ole tehty eivätkä ne ole käytössä (kuten aiemmin jo kerrottu).

#mx= mx.esimerkki.com # oletus MX
#backupmx=yes|no # mx.esimerkki.com on ensisijainen MX?

Huomio: Yhteyden toimivuutta voit testata päätteellä kun käskytät:
'ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet' (-force vivulla voi pakottaa tuon päivityksen) ja jos kaikki toimii niin voit suraavaksi laittaa palvelun päälle.

Otetaan ddclient palvelu käyttöön käskytä: service ddclient start.

Määritellään vielä ajotasot 3, 4, ja 5 joilla se käynnistetään jatkossa bootin yhteydessä automaagisesti käskytä: chkconfig ddclient on --levels 345.


Siinäpä se!

Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös