krimaka.net

Bash

Alla näet listauksen kaikista tietokannassa olevista sanoista. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kerätä kaikkia mahdollisia käskyjä tänne. Vaan ainoastaan "tärkeimmät / useimmin tarvitut" joista kuvittelen olevan sinulle hyötyä. Jos haluat hakea jollain tietyllä sanalla, voit käyttää selaimesi hakutoimintoa esim. näppäinyhdistelmällä ctrl-f.

Käskyt on merkattu allaolevan esimerkin tavoin:

Käsky
Kuvaus
Esimerkki

Bash käskyjä

adduser
Luo uuden käyttäjätunnuksen ja pyytää tarvittavat tiedot (vaatii root-oikeuksia)
Esimerkki: adduser krimaka
cal
Näyttää kuluvan kuukauden, vuoden kalenterin.
Esimerkki: cal 9 2003 jolloin näyttää kalenterin vuodelta 2003 ja kuukauden 9 eli syyskuun.
cat
Näyttää määriteltyjen tiedostojen sisällön.
Esimerkki: cat munomatekstitiedosto.txt
cd
Voit surffata/vaihtaa hakemistoa, tiedostojärjestelmässäsi.
Esimerkki: cd /usr/local ja siirryt hakemistoon /usr/local. Pelkkä cd siirtää sinut kotiin. cd .. siirtää sinut yhden hakemiston taaksepäin, eli tässä tapauksessa /usr hakemistoon.
chmod
Muuttaa määritellyn tiedoston ja/tai hakemiston käyttöoikeuksia.
Esimerkki: chmod u+rwx /ohjelmia antaa käyttäjälle(tiedostonomistajalle) r=luku, w=kirjoitus, ja x=suoritusoikeudet hakemistoon ohjelmia. chmod go-w käsky poistaisi g=group ja o=other kirjoitus oikeudet.
chown
Vaihtaa määritellyn käyttäjän, määritellyn tiedoston/hakemiston omistajaksi, eli user:ksi.
Esimerkki: chown mara:mara munomatiedosto.txt vaihtaisi maran omistajaksi ja ryhmäksi määritteltäisiin myös mara. Molemmille edellä mainituille käskyille (chmod ja chown) on yhteistä se että, jos sinulla on kansio joka sisältää useita tiedostoja voit muuttaa niiden käyttöoikeuksia (chmod) ja/tai käyttäjää (omistajaa=chown) helpoiten lisäämällä -R vivun, jolloin kaikki kyseisen kansion sisällä olevat alikansioiden ja tiedostojen oikeudet muuttuvat määritellyllä tavalla (-R = rekursiivisesti). Esimerkki: chmod u+rw -R /home/mara/esimerkki muuttaisi kotikansiossani sijaitsevan esimerkkikansion ja kaikki sen alikansiot ja alitiedostot omistajan luettaviksi ja kirjoitettaviksi.
clear
clear tyhjentää pääteikkunan.
 
cmp
Vertaa kahta tiedostoa ja raportoi kaikki ristiriidat. Toisin kuin diff-komento, cmp voi vertailla useita tiedostoja sekä binaartitiedostoja.
Esimerkki: cmp tiedosto1 tiedosto2
cp
Kopioi tiedoston toiseen tiedostoon tai hakemistoon
Esimerkki: cp tiedosto1 tiedosto2 kopioisi tiedoston1 sisältämän tiedon tiedosto2:een jos sinulla olisi jo olemassa tedosto2 niin se ylikirjotettaisiin. Esimerkki: cp tiedosto1 /home/mara/joku/hakemisto kopioisi tiedoston1 /home/mara/joku/hakemisto sisään, ylikirjoitus kuten edellä. -R vivulla Esimerkki: cp -R /home/mara/joku /home/mara/joku2 kopioisi kansion /home/mara/joku ja kaikki sen alakansiot kansioon /home/mara/joku2, yli kirjoitus kuten edellä.
date
Näyttää nykyisen päivämäärän ja kellonajan. Tällä voit myös muuttaa järjestelmän kellon aikaa. Lue man date lisää.
 
ddate
Discordian kalenteri. Tämä on hauska!
 
df
Näyttää vapaan levytilan määrän kussakin liitetyssä tiedostojärjestelmässä.
Esimerkki: df -h Käskyllä näet selkeästi (esim. 1T, 234M, 2G) kiintolevyn liitetyistä osioista käytön jne...
diff
Vertaa kahta tiedostoa ja raportoi kaikki ristiriidat. Samanlainen kuin cmp, joskin tulostus formaatti on erilainen.
Esimerkki: diff tiedosto1 tiedosto2
dmesg
Näyttää järjestelmän viimeisimmän käynnistyksen tuottamat viestit, ongelmatilanteissa tämä on todella tärkeä ja hyvä apu, dmessua lukemalla ja seuraamalla voi katsoa mikä menee käynnistyksen yhteydessä pieleen, jos menee. Vaikka ei ongelmia olisikaan on ehkä hyvä ajaa tuo käsky jolloin ymmärtää paremmin koneen käynnistyksen päälle.
 
du
Näyttää nykyisen hakemiston, tai määriteltyjen hakemistojen, ja sen/niiden alihakemistojen käyttämän levytilan määrän, -h vivulla saat selkokielisen tulosteen(b,Kb,MB,GB).
Esimerkki: du -h näyttäisi sen hakemiston alikansioineen jossa komentotulkilla olet kun du -h käskyn annat. Esimerkki: du -h /home/mara/tietokoneet /home/mara/Desktop näyttäisi kotikansiossani sijaitsevat tietokone ja Desktop kansioiden koot alikansioineen.
echo
Näyttää määritellyn tekstin standardilla tulostuskanavalla, tätä käytetään usein esimerkiksi jonkun ohjelman tai skriptin käynnistyksen yhteydessä, viestittämään menikö kaikki ok, tai mitä tapahtui käynnistyikö jne jne...
Esimerkki: echo Linux on paras! kaiuttaisi komentotulkkiin Linux on paras!
fdformat
Alustaa (formatoi) määritellyssä levykeasemassa olevan levykkeen. Komento suorittaa pelkän matalan tason alustuksen, se ei siis luo tiedostojärjestelmää. Luo tiedostojärjestelmä alustuksen jälkeen mkfs -komennolla.
Esimerkki: fdformat /dev/fd0 alustaisi korpun ensimmäisessä floppy asemassa, jos sinulla olisi useita floppy asemia niin seuraava olisi fd1 jne...
fdisk
Muokkaa määritellyn kiintolevyn osiotaulukkoa.
Esimerkki: fdisk /dev/hda muokkaisi ensimmäisen kiintolevyn eli hda osiotaulukkoa, jos sinulla olisi useampia kiintolevyjä olisi seuraava hdb jne...
file
Näyttää määritellyn tai määriteltyjen tiedostojen tiedostotyypin ja tulostaa kuvauksen siitä. Käyttökelpoinen esimerkiksi silloin kun et tiedä mitä (mime) tyyppiä on joku tiedostosi. Tämänkin toki näet graafisesti kun klikkaat oikeanpuoleisella hiirellä kyseistä tiedostoa ja katsot siitä sen ominaisuudet, MIME-tyyppi. Jälleen kerran on nopeampi katsoa komentotulkilla ja tällä käskyllä jos pitää selvittää useampia tiedostoja, ei tarvitse sohia ja klikkailla hiirellä.
Esimerkki: file munomatiedosto1 munomatiedosto2 munomatiedosto3 munoma4
find
Etsii tiedostoja, komennolla on monia paramedlejä, katso lisää man find.
Esimerkki: find / -name tiedosto etsisi tiedosto nimistä tiedostoa koko järjestelmästäsi. Esimerkki: find /home/krimaka -name hukassa etsisi hukassa nimistä tiedostoa käyttäjä krimaka kotikansion sisältä.
finger
Näyttää kuvaukset määritellyistä käyttäjistä.
Esimerkki: finger mara näyttää kuvaukset käyttäjästä mara.
free
Näyttää käytetyn ja vapaan järjestelmämuistin määrän.
Esimerkki: free -m näyttää käytetyn ja vapaan järjestelmämuistin määrän megoina. Oletuksena free -käsky näyttää muistin kilobitteinä, megoja on mielestäni helpompi lukea, man free kertoo lisää.
ftp
Avaa ftp-yhteyden määriteltyyn koneeseen ja mahdollistaa tiedostojen siirron. ftp-ohjelma sisältää alikomentoja tiedostojen siirtämiseen, lue niistä lisää ohjelman man sivuilta (man ftp).
Esimerkki: ftp ftp.funet.fi ottaisi yhteyden Helsingin yliopiston ftp palvelimeen, bye komennolla lopetat ftp-yhteyden.
grep
Etsii määritellystä tiedoista tekstiä, joka sisältää määritellyn sanan/lausekken, ja tulostaa löytyneet rivit. Tämä on todella monikäyttöinen ja hyvä työkalu.
Esimerkki: grep -c ö /home/mara/runo.txt kertoisi kuinka monta kertaa kirjain ö löytyy runo.txt:stä. Esimerkki: grep -n ö /home/mara/runo.txt tulostaisi rivinumeron ja rivin tekstiä josta ö kirjain löytyy.
gzip ja gunzip
Nimestä jo varmaan arvaat että nämä ovat pakkausohjelmia. gzip ja gunzip purkaa tai pakkaa määritellyt tiedostot. Yleensä pakatun tiedoston nimi on sama kuin alkuperäisen, lisänä pääte .gz
Esimerkki: gzip runo.txt pakkaa runo.txt -tiedoston josta tulee paketti runo.txt.gz Esimerkki: gzip -d runo.txt.gz purkaa runo.txt.gz -tiedoston josta tulee runo.txt man gzip sekä man gunzip kertovat lisää.
hostname
Näyttää tai asettaa koneen nimen. Koneen nimen asettaminen vaatii root oikeudet.
Esimerkki: hostname näyttää koneen nimen. Esimerkki: hostname mara.krimaka asettaisi koneen nimeksi mara.krimaka
info
Käynnistää GNU Texinfo -ohjejärjestelmän.
 
init
Vaihtaa järjestelmän ajotason määritellyksi ajotasoksi. Vaatii root oikeudet.
Esimerkki: init 3 vaihtaisi ajotasoksi 3, joka on ajotaso ilman X:ää (RedHat, ja RedHat pohjaisissa jakeluissa, Debianissa ajotasot ovat eri) eli ilman graafista työpöytää. Graafisen työpöytä ajotason numero on 5. nvidian näytönohjeimet esimerkiksi tulee asentaa ilman X:ää eli ennen asennusta on mentävä ajotasolle 3. (Vaatii root oikeudet).
insmod
Lataa dynaamisesti määritellyn modulin. Vaatii root oikeudet
 
jobs
Näyttää kaikki taustalla pyörivät tehtävät, jos niitä on.
 
kill ja killall
Kill tappaa talossa ja puutarhassa, kill on erittäin raaka tapa sulkea/sammuttaa jokin ohjelma tai toiminto, se keskeyttää (tappaa) sen välittömästi, eikä anna määritellylle ohjelmalle tilaisuutta lopettaa itseänsä nätisti ja hallitusti. Käytä tätä vain äärimmäisissä olosuhteissa, kun mikään muu ei enää auta. Killall tuhoaa määritellyn ohjelman ja kaikki prosessit jotka ovat määritellyn ohjelman ilmentymiä. Killall käskyssä ei tarvitse tietää prosessin id:tä vaan ohjelman nimen.
Kill käskyä käyttääksesi sinun tulee tietää sammutettavan ohjelman pid eli prosessin id, prosessien id:t saat tietää esim. ps -e -käskyllä Esimerkki: kill 5427 tappaisi rhythmbox nimisen ohjelman (kuuntelen musiikkia tässä samalla), prosessin pid tällä kertaa on siis 5427. Esimerkki: killall rhythmbox tuhoaisi rhythmboxin ja kaikki prosessit, jotka ovat ohjelman ilmentymiä.
ldd
ldd tulostaa määritellyn ohjelman tarvitsemat kirjastot tai määritellyn kirjaston tarvitsemat kirjastot.
Esimerkki: ldd /usr/bin/cal linux-vdso.so.1 => (0x00007fff517ff000) libtinfo.so.5 => /lib64/libtinfo.so.5 (0x0000003ea0c00000) libncursesw.so.5 => /lib64/libncursesw.so.5 (0x0000003eab000000) libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003e91400000) libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x0000003e91800000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003e91000000)
less
Mahdollistaa tiedoston, joka on liian suuri mahtuakseen kerralla näytölle, lukemisen sivu kerrallaan, less-komento, joka on tehokkaampi kuin more-komento, tarjoaa monia alikomentoja, joilla käyttäjä voi selata tiedostoa.
Esimerkki: less runo.txt avaisi runo.txt -tiedoston päätteessä luettavaksi sivukerrallaan. Välilyöntinäppäimellä siirtyisit yhden sivun eteenpäin, b-näppäin siirtää yhden sivun taaksepäin ja q-näppäin sulkee ohjelman.
links
links URL avaa määritellyn nettisivun. Luonnollisesti vain jos links asennettu.
Esimerkki: links http://www.welho.com avaa welho.com -sivun.
ln
ln luo kovan tai pehmeän linkin.
Esimerkki: ln -s runo.txt runolinkki.txt loisi pehmeän linkin runo.txt -tiedostoon, nimeltään runolinkki.txt.
locate
Paikantaa tiedostot, joiden nimet sisältävät määritellyn lausekkeen. Käyttää updatedb -komennon ylläpitämää tietokantaa.
Esimerkki: locate runo.txt kertoisi missä runo.txt sijaitsee.
lpq
Näyttää tulostusjonossa olevat työt.
 
lpr
Printtaa määritellyn tiedoston.
Esimerkki: lpr runo.txt printtaisi runo.txt tiedoston.
lprm
Peruuttaa määritellyn tulostusjonossa olevan tulostus työn. Selvitä tulostusjonon sisältö lpq -komennolla.
 
ls
Näyttää ja listaa hakemistot.
Esimerkki: ls näyttäisi tämän hetkisen hakemiston sisällön, jossa nyt olet. Esimerkki: ls -a /home/mara/opiskelu optio -a näyttäisi opiskelukansion sisällön mukaanlukien piilotiedostot. Esimerkki: ls -l /home/mara/kansiox optio -l lisää listaukseen kuvauksen kustakin kansiox sisältämästä tiedostosta. Esimerkki: ls -lR /home/mara/kolmaskansio optio -R listaa rekursiivisesti määritellyn hakemiston alihakemistot, näyttäisi siis kolmaskansio sisällön myös alikansioiden sisällön.
man
man näyttää manuaalisivun, määritellystä ohjelmasta.
Esimerkki: man adduser
mkdir
Luo hakemiston(kansion), optiolla -p saa kerralla luotua myös kaikki tarvittavat ylähakemistot.
Esimerkki: mkdir /home/mara/kansio1 luo kansion kotikansioni sisälle nimeltä kansio1. Esimerkki: mkdir -p /home/mara/kansio1/kansio2/kansio3/kansio4/kansio5/kansio6 luo kaikki luetellut hakemistot, kansio6 kaikkine ylähakemistoineen.
mkfs
Luo määriteltyä tyyppiä olevan tiedostojärjestelmän, (kuten esim. ext3, msdos, fat, fat32, jne...) määritellylle laitteelle. Vaatii root -oikeudet.
Esimerkki: mkfs -t fat /dev/hda5 Loisi kiintolevylle (hda) osiolle (5) fat -tyyppisen tiedosto järjestelmän.
more
Mahdollistaa tiedoston, joka on liian suuri mahtuakseen kerralla näytölle, lukemisen sivu kerrallaan. (katso myös less -komento)
 
mount
Näyttää ja/tai liittää määritellyn laitteen, määriteltyyn liitoskohtaan, joka on yleensä /mnt -hakemiston alihakemisto. Helpoin tapa on muokata /etc/fstab -tiedostoa, jolloin voi levyn liittämisen halutessaan myös automatisoida.
Esimerkki: /dev/hdb /mnt/varasto ext3 user,rw,noauto 0 0 Tämä rivi lisättynä fstabiin liittäisi kiintolevyn hdb liitospisteeseen /mnt/varasto tiedostojärjestelmän ext3, antaisi käyttäjälle luku- ja kirjoitusoikeudet(rw), ei tekisi liitosta käynnistyksen yhteydessä automaattisesti(noauto) vaan liittäisi vasta kun annetaan käsky mount /mnt/varasto, jättämällä noauto -option pois kyseinen kiintolevy liitettäisiin automaattisesti aina koneen käynnistyksen yhteydessä. Tuollaisen kiintolevyn liittämis käskyn voi sitten tietenkin laittaa pikakuvakkeeseen, jolloin liittäminen tapahtuu helposti klikkaamalla, silloin kun tarvitsisi varasto liittää.
mv
Siirtää määritellyt tiedostot ja/tai hakemistot määriteltyyn kohdehakemistoon.
Esimerkki: mv /home/mara/sälää /mnt/varasto/sälää
nano
Nano on teksti edittori, jolla voi muokata tai luoda teksti tiedostoja.
Esimerkki: nano /etc/fstab käynnistäisi nano edittorin ja avaisi siihen fstab -nimisen tiedoston.
passwd
Vaihtaa määritellyn käyttäjän salasanaa, vaatii root oikeudet.
Esimerkki: passwd mara käsky muuttaisi käyttäjän mara salasanaa.
ping
Lähettää määritellylle koneelle echo-pyynnön TCP/IP:n kautta.
Esimerkki: ping -c 3 127.0.0.1 Pingaisi kolme kertaa oman koneeni ip:tä.
ps
ps -käsky listaa kaikki käynnissä olevat prosessit.
Esimerkki: ps -e
pwd
Näyttää nykyisen työhakemiston absoluuttisen polkunimen.
 
reboot
Käynnistää järjestelmän uudestaan, vaatii root -oikeudet.
 
reset
Tyhjentää päätteen ja palauttaa päätteen alkutilan.
 
rm
Poistaa määritellyt tiedostot, tai kun optio -r on määritelty, poistaa rekursiivisesti kaikki määriteltyjen tiedostojen tai hakemistojen alihakemistot.
Esimerkki: rm /home/mara/jokutiedosto.txt poistaisi jokutiedosto.txt nimisen tiedoston käyttäjä mara kotikansiosta. Syytä käyttää varoen, koska yleensä ei poistettuja tiedostoja pystytä palauttamaan.
rmdir
Poistaa määritellyt tyhjät hakemistot, tai kun optio -p määritelty, poistaa tyhjät hakemistot määritellyltä polulta.
Esimerkki: rmdir -p /home/mara/hakemisto1/hakemisto2/hakemisto3/hakemisto4 komento poistaisi kaikki tyhjät hakemistot polulta hakemisto1-hakemisto4.
rpm
Asentaaksesi uuden ohjelmapaketin kirjaudu sisään root-käyttäjänä (miten tullaan rootiksi?) ja suorita komentoriviltä seuraava komento:
Esimerkki: rpm -ivh jokupaketti.rpm missä jokupaketti.rpm määrittelee tiedoston nimen. Voit myös määrittä ja asentaa useita paketteja erottamalla pakettien nimet toisistaan välilyönnillä. Esimerkki: rpm -ivh jokupaketti.rpm jokutoinenpaketti.rpm jokukolmaspaketti.rpm Ohjelmien päivittäminen tapahtuu -U vivulla, tätä voi myös käyttää asentamiseen. Esimerkki: rpm -Uvh jokupaketti.rpm päivittäisi paketin, tai jos sitä ei olisi niin asentaisi sen. Ohjelmien poistaminen onnistuu -e vivulla eli Esimerkki: rpm -e jokupaketti.rpm poistaisi jokuohjelma nimisen ohjelman. Jos haluat katsoa tai tietää onko joku ohjelma jo asennettu. Esimerkki: rpm -qa jokuohjelma tai putkittamalla grepille joka listaa kaikki ohjelmat joissa annettu nimi eli Esimerkki: rpm -qa | grep jokuohjelma
shuddown
Sammuttaa järjestelmän, vaatii root -oikeuksia.
Esimerkki: shuddown -h now sammuttaa järjestelmän välittömästi. Lisää ohjeita kts. man shuddown.
split
Pilkkoo tiedoston useaksi pienemmäksi tiedostoksi. Komennolla on useita paramedlejä, kts lisätietoja man split -käskyllä.
 
ssh
Kirjautuu määritellylle koneelle SSH:n kautta käyttäen määriteltyä käyttäjätunnusta.
Esimerkki: ssh mara@xxxxxx.fi kirjautuisi käyttäjänä mara määriteltyyn osoitteesseen, jos kyseinen palvelu olisi kyseisessä osoitteessa päällä ja sallittu.
su
Vaihtaa nykyisen käyttäjän root käyttäjäksi tai määritellyksi käyttäjäksi (jälkimmäinen vaatii root -oikeuksia). Optio - luo oletusarvoisen ympäristön uudelle käyttäjälle.
Esimerkki: su - komento kysyy rootin salasanaa ja sen annettuasi vaihdut root -käyttäjäksi. Root on Linux järjestelmän superkäyttäjä, jota käytetään pelkästään tietokoneen ylläpidollisiin tehtäviin, roottina ei ikänä surffata netissä tai tehdä mitään muuta kuin mainittuja ylläpidollisia tehtäviä. Esimerkki: su - mara vaihtaa käyttäjän maraksi.
time
Mittaa tehtävän suorituksen keston, voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun halutaan tietää kuinka kauan jonkun ohjelman avaaminen kestää (noita tietoja voidaan käyttää esim. jos viritellään konetta)
Esimerkki: time openoffice.org-1.9 -writer mittaa ajan kuinka kauan kestää avata openoffice.org-1.9 writer. Esimerkki time gedit mittaa ajan kuinka kauan kestää avata tekstiedittori.
top
Näyttää jatkuvasti päivittyvää tietoa järjestelmän prosesseista, kunnes käyttäjä painaa q-näppäintä.
 
touch
Muuttaa tiedoston käyttöajankohtaa, mikäli määriteltyä tiedostoa ei ole olemassa, komento luo uuden tyhjän tiedoston.
 
umount
Irrottaa määritellyn tiedostojärjestelmän, joka on liitetty automaattisesti käynnistyksen yhteydessä tai mount käskyllä.
 
uname
Näyttää tietoa järjestelmästä.
Esimerkki: uname -a
uptime
Näyttää kauanko järjestelmä on ollut käynnissä, sekä muita tilastotietoja järjestelmästä.
 
w
Näyttää järjestelmän nykyiset käyttäjät.
 
wc
Näyttää määriteltyjen tiedostojen merkkien, sanojen ja rivien lukumäärän.
 
who
Näyttää tietoja järjestelmän käyttäjistä.
 
whois
Näyttää tietoa domainnimistä, eli kun haluat tietää jostain domainista käytä tätä.
Esimerkki: whois elisa.fi näyttää määritellystä domainista tietoja. Esimerkki: whois 213.243.163.116 näyttää määritellystä ip osoitteesta tietoja.
Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös