krimaka.net

Valokuvista pdf

Joskus on tarvetta tehdä isosta määrästä valokuvia pdf tiedosto. Käsin sen tekeminen olisi aivan liian työlästä esimerkki, minulla on 80 valokuvaa joista haluan tehdä yhden pdf tiedoston. Tätä työtä tekemään tarvitaanconvert ohjelma.

Convert on ImageMagick-pakettiin kuuluva komentoriviohjelma, jota käytetään kuvatiedostojen muuttamiseen muodosta toiseen. Samalla se mahdollistaa myös kuvan koon muuttamisen sekä muunlaisen kuvankäsittelyn. Convert on erityisen hyödyllinen silloin, kun tehdään muutoksia suuriin kuvajoukkoihin.

Convert ohjelmalla voi siis muuttaa kuvia formaatista toiseen esimerkiksi jpg kuvan vaikka png kuvaksi, kääntää kuvia, muuttaa niiden kokoa jne... Tässä ohjeessa kuitenkin käytämme Convert ohjelmaa tekemään pdf tiedostoja.

Valokuvat pdf tai ps -tiedostoksi

Siirry ensin komentotulkilla kansioon jossa halutut valokuvat sijaitsevat ja käskytä:

#convert '*.jpg' -quality 100 esimerkki.pdf

Yllä oleva käsky tekee kaikista kansiossa olevista jpg tiedostoista yhden pdf tiedoston. Voit tietysti vaihtaa tuon valokuvien tiedosto muodon (jpg) vastaamaan valokuviesi tiedostomuotoa.

Vastaavasti alla oleva käsky:

#convert '*.jpg' -quality 100 esimerkki.ps

Tekee kaikista kansiossa olevista valokuvista yhden ps tiedoston.

Toki voit tehdä ps tiedostosta suoraan pdf:n tai toisin päin.

#convert esimerkki.ps -quality 100 esimerkki.pdf

Voit myös purkaa pdf tiedoston valokuviksi:

#convert esim.pdf -quality 100 esim.jpeg

Ylläoleva käsky tekee esimerkki.pdf:n jokaisesta sivusta yhden kuvan.

Ohjelman man sivut kertovat lisää

Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös