krimaka.net

Tänään on keskiviikko 21.2.2024 ja nimipäiviään viettää: Keijo, Alf ja Alva onnea!

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) -tilakoodit

1xx: Informaatio tyyppiset - Pyyntö vastaanotettu, prosessi jatkuu
2xx: Onnistumiset - Toiminto vastaanotettiin, ymmärrettiin ja hyväksyttiin
3xx: Uudelleenohjaukset – Pyynnön suorittamiseksi on suoritettava lisätoimia
4xx: Asiakasvirheet – Pyynnössä on virheellinen syntaksi tai sitä ei voida täyttää
5xx: Palvelinvirheet – Palvelin ei pystynyt täyttämään ilmeisen kelvollista pyyntöä

100 Continue [RFC9110, Section 15.2.1]
101 Switching Protocols [RFC9110, Section 15.2.2]
102 Processing [RFC2518]
103 Early Hints [RFC8297]
104-199 Unassigned
200 OK [RFC9110, Section 15.3.1]
201 Created [RFC9110, Section 15.3.2]
202 Accepted [RFC9110, Section 15.3.3]
203 Non-Authoritative Information [RFC9110, Section 15.3.4]
204 No Content [RFC9110, Section 15.3.5]
205 Reset Content [RFC9110, Section 15.3.6]
206 Partial Content [RFC9110, Section 15.3.7]
207 Multi-Status [RFC4918]
208 Already Reported [RFC5842]
209-225 Unassigned
226 IM Used [RFC3229]
227-299 Unassigned
300 Multiple Choices [RFC9110, Section 15.4.1]
301 Moved Permanently [RFC9110, Section 15.4.2]
302 Found [RFC9110, Section 15.4.3]
303 See Other [RFC9110, Section 15.4.4]
304 Not Modified [RFC9110, Section 15.4.5]
305 Use Proxy [RFC9110, Section 15.4.6]
306 (Unused) [RFC9110, Section 15.4.7]
307 Temporary Redirect [RFC9110, Section 15.4.8]
308 Permanent Redirect [RFC9110, Section 15.4.9]
309-399 Unassigned
400 Bad Request [RFC9110, Section 15.5.1]
401 Unauthorized [RFC9110, Section 15.5.2]
402 Payment Required [RFC9110, Section 15.5.3]
403 Forbidden [RFC9110, Section 15.5.4]
404 Not Found [RFC9110, Section 15.5.5]
405 Method Not Allowed [RFC9110, Section 15.5.6]
406 Not Acceptable [RFC9110, Section 15.5.7]
407 Proxy Authentication Required [RFC9110, Section 15.5.8]
408 Request Timeout [RFC9110, Section 15.5.9]
409 Conflict [RFC9110, Section 15.5.10]
410 Gone [RFC9110, Section 15.5.11]
411 Length Required [RFC9110, Section 15.5.12]
412 Precondition Failed [RFC9110, Section 15.5.13]
413 Content Too Large [RFC9110, Section 15.5.14]
414 URI Too Long [RFC9110, Section 15.5.15]
415 Unsupported Media Type [RFC9110, Section 15.5.16]
416 Range Not Satisfiable [RFC9110, Section 15.5.17]
417 Expectation Failed [RFC9110, Section 15.5.18]
418 (Unused) [RFC9110, Section 15.5.19]
419-420 Unassigned
421 Misdirected Request [RFC9110, Section 15.5.20]
422 Unprocessable Content [RFC9110, Section 15.5.21]
423 Locked [RFC4918]
424 Failed Dependency [RFC4918]
425 Too Early [RFC8470]
426 Upgrade Required [RFC9110, Section 15.5.22]
427 Unassigned
428 Precondition Required [RFC6585]
429 Too Many Requests [RFC6585]
430 Unassigned
431 Request Header Fields Too Large [RFC6585]
432-450 Unassigned
451 Unavailable For Legal Reasons [RFC7725]
452-499 Unassigned
500 Internal Server Error [RFC9110, Section 15.6.1]
501 Not Implemented [RFC9110, Section 15.6.2]
502 Bad Gateway [RFC9110, Section 15.6.3]
503 Service Unavailable [RFC9110, Section 15.6.4]
504 Gateway Timeout [RFC9110, Section 15.6.5]
505 HTTP Version Not Supported [RFC9110, Section 15.6.6]
506 Variant Also Negotiates [RFC2295]
507 Insufficient Storage [RFC4918]
508 Loop Detected [RFC5842]
509 Unassigned
510 Not Extended (OBSOLETED) [RFC2774][status-change-http-experiments-to-historic]
511 Network Authentication Required [RFC6585]
512-599 Unassigned


Valid CSS! Valid html5!


Etusivu Etsi Linux Tietotekniikka Viihde
Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös