krimaka.net

HTTP -tilakoodit

Hypertext Transfer Protocol -tilakoodit

1xx: Informaatio tyyppiset - Pyyntö vastaanotettu, prosessi jatkuu
2xx: Onnistumiset - Toiminto vastaanotettiin, ymmärrettiin ja hyväksyttiin
3xx: Uudelleenohjaukset – Pyynnön suorittamiseksi on suoritettava lisätoimia
4xx: Asiakasvirheet – Pyynnössä on virheellinen syntaksi tai sitä ei voida täyttää
5xx: Palvelinvirheet – Palvelin ei pystynyt täyttämään ilmeisen kelvollista pyyntöä

1xx: Informaatio tyyppiset - Pyyntö vastaanotettu, prosessi jatkuu
100 . . . . . Continue
101 . . . . . Switching Protocols
102 . . . . . Processing
103 . . . . . Early Hints
104-199 . . Unassigned
2xx: Onnistumiset - Toiminto vastaanotettiin, ymmärrettiin ja hyväksyttiin
200 . . . . . OK
201 . . . . . Created
202 . . . . . Accepted
203 . . . . . Non-Authoritative Information
204 . . . . . No Content
205 . . . . . Reset Content
206 . . . . . Partial Content
207 . . . . . Multi-Status
208 . . . . . Already Reported
209-225 . . Unassigned
226 . . . . . IM Used
227-299 . . Unassigned
3xx: Uudelleenohjaukset – Pyynnön suorittamiseksi on suoritettava lisätoimia
300 . . . . . Multiple Choices
301 . . . . . Moved Permanently
302 . . . . . Found
303 . . . . . See Other
304 . . . . . Not Modified
305 . . . . . Use Proxy
306 . . . . . (Unused)
307 . . . . . Temporary Redirect
308 . . . . . Permanent Redirect
309-399 . . Unassigned
4xx: Asiakasvirheet – Pyynnössä on virheellinen syntaksi tai sitä ei voida täyttää
400 . . . . . Bad Request
401 . . . . . Unauthorized
402 . . . . . Payment Required
403 . . . . . Forbidden
404 . . . . . Not Found
405 . . . . . Method Not Allowed
406 . . . . . Not Acceptable
407 . . . . . Proxy Authentication Required
408 . . . . . Request Timeout
409 . . . . . Conflict
410 . . . . . Gone
411 . . . . . Length Required
412 . . . . . Precondition Failed
413 . . . . . Content Too Large
414 . . . . . URI Too Long
415 . . . . . Unsupported Media Type
416 . . . . . Range Not Satisfiable
417 . . . . . Expectation Failed
418 . . . . . (Unused)
419-420 . . Unassigned
421 . . . . . Misdirected Request
422 . . . . . Unprocessable Content
423 . . . . . Locked
424 . . . . . Failed Dependency
425 . . . . . Too Early
426 . . . . . Upgrade Required
427 . . . . . Unassigned
428 . . . . . Precondition Required
429 . . . . . Too Many Requests
430 . . . . . Unassigned
431 . . . . . Request Header Fields Too Large
432-450 . . Unassigned
451 . . . . . Unavailable For Legal Reasons
452-499 . . Unassigned
5xx: Palvelinvirheet – Palvelin ei pystynyt täyttämään ilmeisen kelvollista pyyntöä
500 . . . . . Internal Server Error
501 . . . . . Not Implemented
502 . . . . . Bad Gateway
503 . . . . . Service Unavailable
504 . . . . . Gateway Timeout
505 . . . . . HTTP Version Not Supported
506 . . . . . Variant Also Negotiates
507 . . . . . Insufficient Storage
508 . . . . . Loop Detected
509 . . . . . Unassigned
510 . . . . . Not Extended (OBSOLETED)
511 . . . . . Network Authentication Required
512-599 . . Unassigned


Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös