krimaka.net

Tietotekniikan sanasto

Alla näet listauksen kaikista kerätyistä tietotekniikan sanoista (käytä selaimesi hakua paina ctrl-f jos haet jotain tiettyä):

ADSL (Asymmedlic Digital Subscriber Line)
On yleisin laajakaistatekniikka, jonka pohjana on epäsymmedlinen tiedonsiirto – toiseen suuntaan siirretään tietoa eri nopeudella kuin toiseen. Yleensä yhteyden kapasiteetista suurin osa käytetään käyttäjälle päin tulevan tiedon siirtoon.
Ajuri (Driver)
Ohjelma, joka ohjaa oheislaitteen toimintaa ja sovittaa käyttöjärjestelmältä tulevat komennot ja käskyt sopiviksi juuri kyseiselle laitteelle.
Alkulataus (Boot)
Tietokoneen käynnistysjakso, jonka aikana käyttöjärjestelmä ladataan levyltä keskusmuistiin, jonka jälkeen koneen käyttö voi varsinaisesti alkaa.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä riippumaton merkistöjärjestelmä, jossa jokaiselle merkille on oma ASCII-standardin mukainen koodinumero esim. A-kirjaimen numerokoodi on 65.
ASP (Application Service Provider)
Sovellusten ajaminen Internet-yhteyden yli niin, että sovelluksen käyttöoikeus siihen liittyvine ylläpito-, päivitys-, varmistus- ym. toimeen ostetaan palveluna operaattorilta, eikä sovellusta missään vaiheessa asenneta yrityksen omiin koneisiin tai lähiverkkoihin.
ATAPI (AT Attachement Packet Interface)
Rajoitettu osa SCSI -protokollasta, jota käyttävät mm. CD-ROM -asemat IDE -väylällä käskyjen ja tietojen siirtoon.
ATM (Asynchronous dlansfer Mode)
Tiedonsiirtotekniikka, jossa tieto pilkotaan pieniksi samanmittaisiksi soluiksi (cell). Kiinteänmittaiset ja pienikokoiset solut mahdollistavat erittäin suuret siirto mahdollisuudet. Yleisiä ATM-siirtonopeuksia ovat 155Mb ja 622Mb /sekunnissa.
Avoin järjestelmä
Mikron osien, laitteiston ja ohjelmistojen yhdistelmä, joka perustuu yleisiin standerdeihin. Avoimen järjestelmän laajentaminen on helppoa, koska voidaan käyttää eri laitevalmistajien komponentteja esimerkiksi kiintolevy, äänikortti, CD-ROM -asema. (vrt. Suljettu järjestelmä)
Avoin lähdekoodi
Ohjelmointitapa, jossa ohjelman lähdekoodi julkaistaan kaikkien nähtäville. Muut ohjelmoijat voivat parantaa koodia tekemällä siihen omia lisäyksiään ja myös virheiden löytäminen ja korjaaminen on helppoa ja nopeaa. Avoimen lähdekoodin periaate nousi tunnetuksi erityisesti Linuxin menestyksen ansiosta.
Baudi (Baud)
Modulointinopeuden yksikkö, joka ilmaisee signaalitason muutosten lukumäärän sekunneissa. Jokainen signaalitason muutos siirtää tietyn määrän bittejä, minkä perusteella voidaan määritellä tiedonsiirtonopeus. Amerikkalaisessa kirjallisuudessa baudinopeutta käytetään usein suoraan siirtonopeuden synonyyminä, vaikka teknisesti kyse onkin eri asiasta.
Binäärinen
Binäärisessä esitysmuodossa tieto esitetään kaksilukujärjestelmän mukaisesti. Käytössä ovat vain merkit 0 ja 1. Tietokoneet käyttävät sisäisessä toiminnassaan binääristä esitysmuotoa.
Biomedliikka
No joo, tää menee vähän överiksi ainakin vielä v.2006 suhteessa kotikoneisiin, mutta. Biomedliikka on kuitenkin yhteisnimitys eri tekniikoille, joissa käyttäjä tunnistetaan jonkin fysiologisen ominaisuuden esimerkiksi sormenjälki, ääni, kasvonpiirteet, verkkokalvo, käsiala ...yms perusteella. Biomedlistä tunnistusta käytettäessä ei tarvita perinteisiä salasanoja ja käyttäjätunnuksia.
BIOS (Basic Input/Output System)
Tietokoneen ROM -muistiin pysyvästi sijoitettu peruspalvelujen joukko, joka on vastuussa koneen käynnistämisestä virran kytkeydyttyä. Sen toimet alkavat laitteiston tarkistuksesta ja alustuksesta sekä Linuxin tapauksessa päättyvät käyttöjärjestelmän lataamiseen. Windows käyttöjärjestelmä on käsittääkseni riippuvaisempi BIOSista ja se on tärkeämpi ja tarpeellisempi käyttöjärjestelmän kannalta. BIOSin kautta voidaan myös muuttaa laitteiston asetuksia käynnistyksen alkuvaiheessa. Edelleen olen siinä käsityksessä että BIOS tulee pikku hiljaa poistumaan siinä merkityksessä ja laajuudessaan joka sillä nyt on, koska esimerkiksi Linux ei biossia käytä sen jälkeen kun käyttöjärjestelmä on ladattu.
Bitti (BInary digiT=bit)
Pienin tiedon yksikkö, jota tietokone käyttää tiedon tallentamisessa. Se on arvoltaan joko 0 tai 1 (kts. myös binäärinen).
Bittikartta (Bitmap)
Grafiikka, joka muodostuu pisteistä. Pikselien esittämiseen käytettyjen bittien määrä määrää näytettävien värien määrän. Yleisesti käytössä olevat bittimäärät 2, 4, 8 ja 24 vastaavat värien määrät 2, 16, 256, 16,7 miljoonaa.
Bluetooth
on lyhyen kantaman langaton radiotekniikka, jonka avulla elektroniset laitteet, kuten matkapuhelimet ja tietokoneet, pystyvät viestimään keskenään ilman välikappaleita tai infrapunayhteyttä. Bluetooth on The Bluetooth Special Interest Groupin rekisteröity tavaramerkki.
CD-R (Compact Disk Recordable)
CD -levy, johon voidaan kirjoittaa dataa. CD-R levyjä voidaan lukea tavallisilla CD asemilla. Jos kyse on ääni-CD:stä, sitä voidaan soittaa tavallisella kotisoittimella.
CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)
Tietokone käyttöön tarkoitetun CD -levyn nimitys. Levy sisältää tietokoneohjelmia tai niiden datatiedostoja, eikä levyä voida kuunnella CD-levysoittimessa.
CD-RW (Compact Disk Read/Write)
CD-ROM -levy jota voidaan lukea ja kirjoittaa useaan kertaan vanhojen levykkeiden tapaan.
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Käytetään yleensä patterivarmistetun muistin yleisnimityksenä, jonne tallentuu pieni määrä BIOSin käyttämiä asetuksia.
CMS (Content Management System)
Sisällönhallintajärjestelmä on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan. Sisällönhallintajärjestelmälle ei täten ole olemassa mitään kovin selkeätä määritelmää vaan toimialasta riippuen sillä saatetaan viitata eri tavoin painottuneeseen tietojärjestelmään. Erilaisia järjestelmätyyppejä on lukuisia, esimerkiksi: Dokumenttienhallintajärjestelmä Www-sisällönhallintajärjestelmä, Julkaisujärjestelmä (yleisnimitys julkaisupainotteiselle sisällönhallintajärjestelmälle, mutta myös usein synonyymi www-sisällönhallintajärjestelmälle tai www-julkaisujärjestelmälle. Verkkokauppajärjestelmä, Aineistonhallintajärjestelmä (kuva-aineistot, videomateriaali, multimedia, jne). Monet nykyisin sisällönhallintajärjestelmä-nimikkeellä markkinoitavat järjestelmät ovat aikaisemmin olleet dokumenttienhallintajärjestelmiä.
COM
Sarjaportti, mikrossa oleva liitäntä jota käytetään mm. modeemin tai hiiren kytkemiseen tietokoneeseen. Liitäntöjä on yleensä kaksi, COM1 ja COM2. Nopeudeltaan sarjaliitäntä on yleensä 2400 - 115200 bittiä sekunnissa.
Compact FLash
Hieman postimerkkiä suurempi muistikortti kapasiteetti usein 128 - 512 Mb, muistia käytetään mm. digitaalikameroissa. MP3 -soittimissa, matkapuhelimissa ja muissa taskukokoisissa digitaalilaitteissa
CPU (Cendlal Processing Unit)
Keskusyksikkö, mikron tärkein osa, jossa varsinainen tietojen käsittely tapahtuu. Keskusyksikössä ovat mm. emolevy (joka sisältää mm. mikroprosessorin ja keskusmuistin), kiintolevy, levykeasemat ja oheislaitteiden ohjainkortit.
CRM (Customer Relationship Management)
Asiakkuudenhallinta (CRM) on käsite, joka pitää sisällään asiakaslähtöisen ajattelutavan organisaatiossa sekä siihen liittyvät tietojärjestelmät. Asiakkuudenhallinta jakautuu kolmeen komponenttiin: Operatiivinen - markkinointi-, myynti- ja palveluprosessien automatisointi, Analyyttinen - asiakastiedon ja -käyttäytymisen analysointi business intelligencen avulla ja Kollaboratiivinen - viestintä asiakkaiden kanssa.
Demoni (Deamon)
Demoni on ohjelma, joka toimii taustalla ilman syötettä tehden tehden jotain tiettyä tehtävää. Esimerkiksi lpd on demoni, joka ohjaa tulostusjonojen tuloksen kirjoittimelle.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
DHCP on verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. Ylläpitäjä antaa tietyn IP-osoiteavaruuden, jolloin jokainen laite pyytää käynnistyksen yhteydessä DHCP-palvelimelta oman IP-osoitteen. Annettu osoite on voimassa ennalta määrätyn ajan. Menettely yksinkertaistaa asiakaskoneiden asetuksien hallintaa huomattavasti. DHCP-palvelin voi jakaa asiakkaille myös muita asetuksia, kuten oletusyhdyskäytävän ja nimipalvelin IP-osoitteen. Käytännössä DHCP-palvelin voi jakaa lähes mitä tahansa asetuksia, kuten reitittimille käyttöjärjestelmän lataamiseen käytetyn TFTP-palvelimen osoitteen.
DNS (Domain Name System)
Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuttaa koneiden loogiset nimet (esim. www.krimaka.net) vastaaviksi IP-osoitteiksi (esim. 192.21.42.102) ja päinvastoin.
DOS (Disk Operating System)
Microsoftin valmistama käyttöjärjestelmä, joka tuli myyntiin PC-DOS -nimisenä IBM:n PC -koneen myötä. Myöhemmin Microsoft alkoi myydä järjestelmää myös suoraan kuluttajille MS-DOS -nimellä. DOS:n pahimmat ongelmat olivat 640 kilotavun muistirajoitus sekä graafisen käyttöliittymän, moniajon ja muistinsuojauksen puuttuminen. DOS -ohjelmat kärsivätkin alituisista muisti- ja jumiutumisongelmista. DOS poistui käytöstä vasta 1990 -luvun lopussa Windows 95:n ja sen seuraajien levitessä yleiseen käyttöön.
DPI (Dots Per Inch)
Resoluution mittayksikkö (pisteitä tuumaa kohti). Käytetään yleensä kuvaamaan monitorin näytön tai kirjoittimen tulostusjäljen tarkkuutta.
DSL (Digital Subscriber Line)
Erilaisten tekniikoiden kokoelma, joilla saavutetaan usean megabitin sekuntinopeus tavallisilla puhelinkaapeleilla. DSL -modeemin avulla on mahdollista saada esim. 2 Mbit/s Internet -yhteys kotiin, mikäli etäisyys puhelinkeskukseen ei ylitä viittä kilomedliä. Yleisin DSL -tekniikka on ADSL (Asymmedlic DSL), jossa nopeus verkosta omaan koneeseen on nopea (esim. yksi megabitti sekunnissa), mutta paluukanava omasta koneesta verkkoon selvästi hitaampi (esim. 128 kilobittiä sekunnissa).
DV (Digital Video)
Pientä kasettia käyttävä videojärjestelmä, jossa kuva tallennetaan digitaalisesti. Yhdelle kasetille mahtuu yleensä tunnin nauhoitus. Digitaalitekniikan ansiosta kuvanlaatu on erinomainen. Video voidaan siirtää muokattavaksi ja leikattavaksi tavalliselle PC:lle.
DVD (Digital Versatile Disk)
DVD -levylle voidaan tallentaa tietokonedataaCD-ROM:n seuraajaksi suunniteltu levyjärjestelmä, joka on fyysisesti saman kokoinen ja näköinen kuin CD-levy, mutta jonka kapasiteetti on 4,6 - 17 gigatavua eli 7 - 25 kertainen CD -levyyn nähden. tai MPEG 2 -koodattuja elokuvia. Elokuvissa voi olla useita ääniraitoja ja tekstitysvaihtoehtoja, joita voi vaihtaa lennossa katselun aikana. DVD -elokuvalevyjä voi katsoa myös niissä matkamikroissa, missä on DVD -lukuasema.
EIDE (Enhanced Integrated Drive Elecdlonics)
On pääasiassa Western Digitalin käyttämä markkinointi termi ANSI:N ATA-2 standardin täyttävistä kiintolevyistä. Puhekielessä käytetty IDE vastaa vanhempaa ATA-1 standardia.
ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP-järjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa. Suomen kielessä ERP-järjestelmästä voidaan käyttää esimerkiksi nimeä toiminnanohjausjärjestelmä. ERP-ajattelumalli on laajennettu MRP II:sta (Manufacturing Resource Planning), joka puolestaan on MRP:n (Material Requirements Planning) seuraaja. ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskondla, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on että nykyaikaisissa järjestelmissä osiot ovat siis erillisiä moduleita, joita voidaan ostaa ja ottaa käyttöön vaiheittain.
Ethernet
Alunperin Xeroxin kehittämä, kilpavarausperiaatteella toimiva lähiverkkojen toteutustekniikka. Alkuperäisen Ethernetin 10 megabitin sekuntinopeus on uudemmissa versioissa nostettu 100 megabittiin. Jatkossa nopeus nousee aina gigabittiin asti.
Extended -osio
Osio, jolle voidaan sijoittaa loogisia osioita, mutta ei voida käyttää normaalina osiona.
Exdlanet
Kahta yritystä yhdistävä verkkosovellus, joka hyödyntää Internet tekniikoita. Exdlanet -järjestelmän kautta pysyvässä asiakassuhteessa oleva yritys voi jättää tilauksia ja tarkistaa esimerkiksi halutun tuotteen varastosaldon suoraan myyjän sisäisestä tietojärjestelmästä.
FAQ (Frequently Asked Questions) eli UKK (Usein Kysytyt Kysymykset)
Esimerkiksi, Linuxiin liittyviä ohjeita kerätään ja ylläpidetään usein kysymysten ja vastausten listana.
Firmware
Tietokoneen tai oheislaitteen sisällä ROM-muistissa oleva ohjelmakoori, joka huolehtii laitteen perustoiminnoista.
Frame Relay
Frame Relay on alueverkkotekniikka, jolla yhdistetään asiakkaan lähiverkkoja toisiinsa. Täsmällisemmin sanottuna sillä yhdistetään asiakasverkoissa olevat reitittimet toisiinsa. FR korvaa perinteisissä reititinverkoissa käytetyt reitittimien väliset kiinteät yhteydet Frame Relay -yhteydellä. Frame Relay on vanhentuva protokolla, jonka nopeus ja ominaisuuden eivät enää tahdo riittää yritysten tarpeisiin. Yritykset korvaavat lähiverkkoja yhdistäviä Frame Relay -verkkojaan mm. MPLS-ratkaisuilla.
FTP (File dlansfer Protocol)
Internetissä oleva yhteiskäytäntö tiedostojen siirtämiseksi FTP-tiedostopalvelimiin tai niiltä käyttäjille. FTP on jäänyt lähes pois käytöstä, koska tiedostoja voidaan siirtää WWW-selaimella hiirellä napsauttamalla suoraan WWW-sivulta. FTP-siirto käytetään kuitenkin esim. siirrettäessä itse tehtyjä WWW-sivuja operaattorin palvelimelle.
GIF (Graphics Interchange Format)
Alunperin Compuserven kehittämä kuvatiedostomuoto, jossa käytetään häviötöntä pakkausta. Värien määrä on rajoitettu 256:een, joten se ei sovellu valokuvien esittämiseen. GIF -tiedostoja käytetään varsinkin WWW -sivujen painikkeissa ja muissa graafisissa elementeissä. Yhdessä tiedostossa voi olla useita kuvia, jotka peräkkäin esitettynä muodostavat animaation, tämmöinen oli esimerkiksi krimaka.net (template krimakastar) otsikkokuva jossa tähtipyöri.
Gigatavu (GB)
Muistin ilmaisemiseen käytetty mittayksikkö, 1gigatavu = 1024 megatavua, eli noin miljardi tavua.
GPL (Gnu Publig Licence)
Tietoverkossa levitettävien ohjelmien lisenssikäytäntö, jonka mukaan ohjelmia saa vapaasti muokata, mutta niitä eteenpäin levitettäessä on luovutettava aina myös lähdekoodi ja oikeus uusiin muutoksiin. Erityisesti Linux maailmassa käytetty lisenssikäytäntö. (kts. myös avoin lähdekoodi)
GPRS (General Packet Radio Service)
GSM -verkkoihin kehitetty tekniikka, joka nopeuttaa datasiirtoa jopa 150 kilobittiin sekunnissa. Koska GPRS nopeuttaa alkuperäisen toisen sukupolven (2G) GSM -verkkoa, siitä käytetään myös lyhennettä 2,5G. Tällä hetkellä on käytössä jo 3G.
GPS (Global Positioning System)
Kaikkialla maapallolla toimiva paikannusjärjestelmä, joka perustuu Yhdysvaltojen armeijan 24 maata kiertävään satelliittiin. GPS -vastaanotin laskee satelliitien lähetteestä sijaintitiedon muutaman medlin tarkkuudella. Tieto voidaan siirtää mikroon ja näyttää esimerkiksi karttaohjelman näytöllä. Tulevaisuudessa GPS -paikannus yleistyy myös matkapuhelimissa, jotka voivat sen jälkeen neuvoa käyttäjälleen esimerkiksi tien lähimpään ravintolaan tai huoltoasemalle.
Graafinen käyttöliittymä, GUI (Graphical User Interface)
Käyttöliittymä, jonka komennot suoritetaan joko hiirellä tai näppäimistöltä näytöllä olevista kuvakkeista ja ikkunoista valitsemalla. Esimerkiksi Linuxissa on graafinen käyttöliittymä.
Hakemisto (Directory)
Luettelo levyllä olevista tiedostoista ja niiden sijaintipaikasta levyllä. Luettelo sisältää nimen lisäksi muutakin kirjanpitotietoa, esimerkiksi tiedoston pituuden ja muutos ajankohdan.
Hakkeri
Hakkeri sanaa näkee usein käytettävän väärin. Hakkeri sanaa käytetään usein asiayhteyksissä joissa pitäisi käyttää sanoja Krakkeri tai Kräkkeri (eng.cracker=rikkoja), kuvaamaan tietomurron tai murtoyrityksen tekijää. Hakkerit eivät ole luvattomia tunkeutujia, vaan hakkeri sana tarkoittaa ihmistä joka on kiinnostunut tekniikasta koneista ja ohjelmista, ja joka virittelee niitä omiin tarpeisiinsa, esimerkiksi Linus Torvalds on ja omaa hakkeri taustan.
Haktivismi
Tietoverkossa tapahtuva kansalaistottelemattomuus tai joukkomielenilmaus. Tätä kirjoittaessa viimeisimmät tämän kaltaiset tapaukset olivat softapatentteja sekä Suomessa voimaan tullutta tekijänoikeuslakia kohtaan, jossa sallitaan esim. levy yhtiöiden asentaa Windows viruksia ja haitta -ohjelmia CD-levyille. Tällaisia CD -levyjä ei saisi kopioida edes omaan käyttöön, jos se kyseinen virus - haitta ohjelma sen pystyy estämään, eli kuluttajan oikeuksia kuunnella ostamaansa CD äänitettä itse parhaaksi katsomassaan (esim. äänittää se CD -levy vanhoihin korvalappu steroihin tai auto kasettisoittimeen) laitteessa rajoitetaan aika tavalla, olen kuullut että tämän kaltaiset CD levyt voivat jumiutua auto- ja koti- soittimiin niin ettei sitä saa edes pois sieltä.
Hardware
Tietokoneen keskusyksiköstä ja oheislaitteista käytetty yhteisnimitys.
Heksadesimaali (Hexadecimal)
Lukujärjestelmä, jonka kantalukuna on 16. Järjestelmän lukuina käytetään numeroita 0-9 ja kirjaimia A-F. Kirjaimet vastaavat numeroita 10-15.
Hotmail
Ensimmäinen webmail -palvelu, joka sai nopeasti useita kilpailijoita. Microsoftin omistukseen siirtyneellä Hotmaililla (tämäkään ei siis ollut Microsoftin oma keksintö) on yli 100 miljoonaa käyttäjää.
HST (Henkilön Sähköinen Tunnistaminen)
Väestörekisterikeskuksen tekniikka, joka sähköisen henkilökortin kanssa mahdollistaa luotettavan tunnistuksen tietoverkkoasioinnissa. Sähköinen henkilö kortti sisältää mikropiirin, johon on upotettu haltijansa julkinen ja salainen avain. Näillä avaimilla voidaan todistaa henkilöllisyys esimerkiksi verkkokaupassa tai viranomaisten kanssa asioitaessa.
HTML (Hypertext Markup Language)
WWW -sivujen teossa käytetty sivunkuvaus kieli, joka kuvailee sivun rakenteen tekstit ja kuvien paikat. WWW -selain tulkitsee HTML -koodin ja rakentaa siitä käyttäjälle näkyvän sivun.
HTTP
Protokolla, jolla Internetissä siirretään WWW -sivuja palvelimen ja käyttäjän selaimen välillä.
Hyperteksti
Tekstidokumentti, jonka eri osista pääsee siirtymään linkkien avulla saman dokumentin eri kohtiin tai muihin dokumentteihin. Hypertekstiä käytetään varsinkijn WWW -sivuilla, joissa olevat avainkohdat toimivat linkkeinä toisille sivuille ja toisiin tiedostoihin.
I/O (Input/Output)
Sisään/Ulos tai Syöttö/Tulostus. Tiedonsiirto ohjelmiston ja laitteiston välillä esim. Sarjaportista keskusyksikköön tai keskusyksiköstä sarjaporttiin.
ICMP
Internet-ohjausviestiprotokolla joka tarjoaa virhe- ja ohjausviestejä, joita lähetetään kahden (tai useamman) tietokoneen välillä. Kyseiset koneet voivat jakaa sen avulla tietoa. tässä suhteessa ICMP on ratkaisevan tärkeä protokolla verkko-ongelmien vieanetsinnässä. ICMP tarjoaa muun muassa seuraavia hyödyllisiä viestejä: Kaiutus- ja vastausviestejä verkontoimivuuden testaamiseen. Uudelleenohjausviestejä reitityksen tehostamiseksi. Ajanylittymisviestejä, joilla kerrotaan lähteille, että paketeille varattu verkkoaika on ylittynyt. ICMP-paketteja on monta eri tyyppiä, joista kaksi yleisintä on ICMP_ECHO_REQUEST ja ICMP_ECHO_REPLY. Näillä paketeilla voidaan testata verkkoyhteyttä ja varmistaa, että kone tai verkkokomponentit on aktiivinen ja käytettävissä.
IGMP (Internet Group Management Protocol)
IGMP on TCP/IP-pinon protokolla, joka mahdollistaa asiakkaiden liittymisen multicast-ryhmään. Multicast-reitittimet sekä kytkimet käyttävät IGMP protokollaa keskenään multicast-ryhmien hallitsemiseen. Arkkitehtuurisesti IGMP-protokolla toimii IP:n päällä. IGMP:stä on neljä eri versiota: * IGMP v0 * IGMP v1 * IGMP v2 * IGMP v3
Indlanet
Yleisnimitys järjestelmälle, jossa käytetään Internetistä peräisin olevia protokollia, tekniikoita ja sovelluksia oganisaation sisäiseen tiedonjakoon.
IP-osoite
Internetissä olevan koneen osoite. Kullakin Internetiin liitetyllä tietokoneella on oma yksilöity numerosarja, joka koostuu neljästä pisteellä erotetusta numerosta esimerkiksi meidän palvelimen ip on tätä kirjoitettaessa 213.243.164.164.
IRC (Internet Relay Chat)
Internetissä toimiva reaaliaikainen tekstipohjainen keskustelukanava, jonka alunperin kehitti Oululainen Jarkko Oikarinen vuonna 1988.
IrDA (Infrared Data Association)
Tekniikka langattomaan, infrapunavalolla tapahtuvaan tiedonsiirtoon eri laitteiden välillä. Yleisiä siirtonopeuksia ovat 1 ja 4 megabittiä sekunnissa. Siirto voi tapahtua kahden muistikirjamikron kesken tai mikrosta kirjoittimelle, käsitietokoneeseen tai GSM-puhelimeen.
IRQ (Interrupt Request Line)
Yhteys, jota pitkin lisälaitteet voivat lähettää keskeytyssignaaleja prosessorille. Kullekin laitteelle varataan irq -osoite, joka voidaan asettaa joko ohjelmallisesti tai joillakin vanhoilla korteilla dippikytkimillä. Laitteet eivät yleensä toimi, jos sama irq on asetettu kahdelle laitteelle.
ISDN (Integrated Services Digital Network)
Yleinen tietoliikenneverkko jossa dataa, kuvia ja ääntä siirretään digitaalisessa muodossa joko 64 tai 128 kilobitin sekunti nopeudella. ISDN -järjestelmään kuuluu aina kaksi itsenäistä kanavaa, jotka voidaan yhdistää 128 kilobitin maksiminopeuden saavuttamiseksi. Kahden kanavan rinnakkaiskäyttö tuplaa yleensä myös puhelinkustannukset, koska molemmista kanavista menee normaali puhelinmaksu. Jos surffaukseen käytetään vain yhtä kanavaa, vapaata kanavaa voi käyttää samanaikaisesti tavalliseen pulimessa puheluun.
Java
C -kielestä kehitetty ohjelmointikieli, jolla tehtyjä pieniä ohjelmanpätkiä (applet, sovelma) käytetään varsinkin WWW -sivuilla (näitä on myös krimaka.netissä). Java -kielinen ohjelma muunnetaan käännöksessä tavukoodiksi, joka on prosessoririippumatonta. Näin sama Jva -ohjelma toimii erityyppisissä tietokoneissa. Java -ohjelmia voidaan ajaa myös pienissä käsitietokoneissa ja matkapuhelimissa.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Kuvatiedostojen pakkaustekniikka, joka pienentää värikuvan koon alle kymmenesosaan ilman, että silmä huomaa kuvan laadun heikkenemistä. JPEG -kuvissa voi olla jopa 16.7 miljoonaa väriä, joten ne sopivat hyvin värillisten valokuvien ja muiden korkealaatuisten kuvien esittämiseen.
Kääntäjä (Compiler)
Ohjelma, joka kääntää lause- tai symbolisen ohjelmointikielen prosessorin ymmärtämälle konekielelle. Vrt. Tulkki.
Kehote (Prompt)
Näytölle tulostuva merkki siitä, että käyttöjärjestelmä on valmis vastaanottamaan komentoja. DOSissa kehote on tavallisesti muotoa C:> BASHissa alikäyttäjänä kehote on muotoa [horho@kone ~]$
Keksi (Cookie)
WWW -pelvelimen lähettämä tunniste, jonka selain tallentaa käyttäjän levylle. Kun samassa palvelimessa vieraillaan myöhemmin uudelleen, selain palauttaa keksin ja palvelin tunnistaa käyttäjän. Keksit eivät voi kertoa käyttäjästä mitään sellaista tietoa, jota palvelimella ei ennestään olisi, ne auttavat vain tunnistamaan saman kävijän eri käyntikerrat (en siltikään anna "minkätahansa" sivun asentaa keksejä).
Kellotaajuus
Keskusyksikön toimintanopeus hertseinä. Kellotaajuus vaikuttaa epäsuorasti tietokoneen nopeuteen.
Keskusmuisti eli RAM (Random Access Memory)
Keskusmuisti, muistia jota voidaan sekä lukea että kirjoittaa. Yleensä RAM -muistin sisältö häviää, kun vidlta katkaistaan. Siksi pysyviksi halutut tiedot on tallennettava apumuisteille (kuten esim. levykkeille, muistitikuille...jne) ennen käsittelyn päättymistä.
Komentotulkki
Käyttöjärjestelmän perusohjelma, joka muuttaa annetut käskyt prosessorin ymmärtämään muotoon, esim. tiedostojen kopionti hakemistosta toiseen, uuden hakemiston luominen, muiden ohjelmien käynnistäminen...jne.
LAMP
Lyhenne tarkoittaa palvelinta, joka on rakennettu käyttäen seuraavia ohjelmistoja: Linux. Apache, Mysql, Php. esimerkiksi Krimaka.net on LAMP
Lähiverkko (Local Area Network, LAN)
Yleensä yhden yrityksen tms. sisäinen tiedonsiirtoverkko (löytyy muuten meiltäkin), johon tietokoneet on liitetty. Verkon välityksellä koneet voivat hyödyntää yhteisiä dokumentteja, tietokantoja ja ohjelmistoja sekä käyttää yhteisiä oheislaitteita. Langaton lähiverkko (WLAN, Wireless LAN) ei tarvitse kaapeleita lainkaan. Siksi langattomat lähiverkot sopivat varsinkin kannettavien tietokoneiden käyttöön.
Leikepöytä (Clipboard)
Muistissa oleva väliaikainen tiedon säilytyspaikka, jonne tietoa siirretään domentista. Tyypillisesti dokumentista otetaan osa joko komennolla Kopioi (Copy) tai Leikkaa (Cut) leikepöydälle ja lisätään toiseen dokumenttiin Liitä (Paste) -komennolla.
Linux
Suomalaisen Linus Torvaldsin harrastuksesta vuonna 1991 alkunsa saanut Unix -käyttöjärjestelmän versio, joka levisi nopeasti Internetin välityksellä ja nousi 1990 -luvun lopussa vakavasti otettavaksi haastajaksi Microsoftin Windowsille.
LVM (Logical Volume Management)
On eräänlainen absdlaktiokerros fyysisten kiintolevyjen ja osioiden välillä. Tavoitteena on, että osioita voidaan määritellä ja niiden kokoa muuttaa täysin vapaasti fyysisten levyjen koon asettamin rajoituksin. Aikaisemmin RAID on tarjonnut mahdollisuuden luoda suurempia osioita yhdistämällä usea levy yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Jossain määrin LVM korvaa ja täydentää RAID:n ominaisuuksia, mutta vikasietoisuus saadaan vain RAID:n avulla. Onneksi molempia voidaan käyttää rinnan. Valitaan RAID ratkaisuksi vikasietoisuuteen ja LVM joustavuuteen.
Makrovirus (Macro Virus)
Sovelluksen makrokielellä tehty virus. Erityisen suosittu viruskirjoittajien keskuudessa on Microsoft Wordin makrokieli, jolla on tehty tuhansia viruksia. Makroviruksen kirjoittaminen on helpompaa kuin perinteisten, konekielisten virusten. Lisäksi ne läpäisevät helpommin torjuntaohjelmat, joista osa tarkistaa vain ohjelmatiedostot. Makrovirukset leviävät nopeasti sähköpostilla jaettavien liitetiedostojen mukana.
Megahertsi (MHz)
Miljoona värähdystä sekunnissa. Käytetään mikron kellotaajuuden mittana. Mitä suurempi kellotaajuus sitä nopeampi mikro, joskin nopeuteen vaikuttaa monet muutkin tekijät.
Megatavu (Mt, MB)
Muistin mittayksikkö, 1024 kilotavua eli 1048576 tavua.
MMX (Multimedia Extensions)
Intelin Pentium -prosessoreissaan käyttöön ottama lisäkäskyjen valikoima, jotka nopeuttavat erityisesti ääntä ja kuvaa käsitteleviä multimediasovelluksia. Alunperin MMX -laajennus lisättiin tavalliseen Pentium -prosessoriin, mutta Pentium 2:sta lähtien lisäkäskyt olivat prosessorin vakio -ominaisuus. Käskyvalikoimaa laajennettiin Pentium 3 -prosessorissa SSE -käskyillä.
Mooren laki
Intelin perustajan Gordon Mooren 1960 -luvulla esittämä sääntö, jonka mukaan pii sirulle mahtuvien dlansistorien määrä kaksinkertaistuu valmistusteknologian kehittymisen ansiosta 1,5 - 2 vuoden välein. Käytännössä tämä näkyy prosessoritehon vastaavana kaksinkertaistumisena. Mooren laki on osoittanut paikkansapitäväksi aina nykypäiviin asti.
Mp3 (MPEG Layer 3)
Koodaustapa, jolla musiikkitiedoston koko voidaan puristaa jopa kymmenes osaan alkuperäisestä ilman että äänenlaatu heikkenee korvinkuultavasti.
MPEG 2
Liikkuvan videokuvan pakkaustekniikka, joka koodaa vain kuvasta toiseen muuttuvat osat. Näin videon vaatima datavirta pienenee jopa sadasosaan alkuperäisestä. MPEG 2 -koodausta käytetään mm. digitelevisioissa ja DVD -elokuvalevyissä.
MPLS (Multiprotocol Label Switching)
MPLS on menetelmä, jolla kuljetetaan esimerkiksi IP-paketteja ennalta määriteltyjen yhteyksien ylitse nopean runkoverkon solmujen kautta ilman, että solmujen tarvitsee tehdä reititystä. MPLS on sukua ATM-tekniikalle, mutta sen kondlolli tehdään tavalla, joka soveltuu paremmin IP-pakettien käyttöön.
Multicast
Saman viestin lähettäminen kerralla usealle vastaanottajalle. Termiä käytetään sekä IP Multicastista, jossa käytetään erityisiä IP -paketteja, että korkeamman tason protokollista kuten videokuvan lähetyksestä tavallisia IP -paketteja käyttäen.
MySQL
MySQL on suosittu ja tehokas SQL-tietokannan hallintajärjestelmä, joka on asennettu yli kuuteen miljoonaan tietokoneeseen. MySQL:ää kehittää ruotsalainen yritys MySQL AB. MySQL on saatavissa vapaalla GNU GPL -lisenssillä tai kaupallisella lisenssillä, jos GPL ei ole sopiva. Monista kaupallisista tietokantajärjestelmistä poiketen MySQL:n hallinnointi tapahtuu komentoriviltä tai tekstipohjaisella asiakasohjelmalla. Sille on tosin valmistajan sivulta saatavat graafiset MySQL Adminisdlator ja MySQL Query Browser, sekä suosittu vaihtoehtoinen phpMyAdmin. Aikaisempina vuosina MySQL:ää on karsastettu varsinkin ammattilaispiireissä sen vajavaisuuksien, kuten esimerkiksi dlansaktioiden sekä aitojen vierasavaimien puutteen takia, mutta nykyään MySQL on kirinnyt eroa kiinni ja vajavaisuudet ovat vähentyneet.
NAS (Network-Attached Storage)
NAS eli verkkotallennus on tallennusjärjestelmä, joka jakaa tiedostoja verkossa yhteiskäyttöön. Palvelin on kytketty suoraan tietoverkkoon, eikä tietokoneeseen kuten kiintolevyjä. Sisäisesti NAS sisältää sulautetun palvelimen ja kiintolevyjä, usein RAID-tekniikkaa hyväksi käyttäen. NAS-palvelin huolehtii käyttäjien autentikoinnista ja tiedostojen lukituksesta. NAS-palvelimet jakavat tiedostoja TCP/IP-verkkoissa NFS ja CIFS -protokollilla.
Näennäismuisti (Virtual Memory)
Virtuaalimuisti, keskusmuistin levylle jatkettu osa, joka saa keskusmuistin näyttämään todellista suuremmalta ja helpottaa näin ohjelmointia. Näennäismuistin ansiosta voidaan pitää auki useita sovelluksia yhtä aikaa, vaikka ne kaikki eivät mahtuisikaan muistiin kerrallaan.
Oheislaite (Peripheral)
Tietokoneeseen kytketty lisälaite, esim. kirjoitin, hiiri, modeemi, CD- , DVD- asema.
Palomuuri (Firewall)
Ohjelma, joka valvoo tietoliikennettä lähiverkon ja Internetin välillä estäen tietomurrot ja krakkerointi yritykset. Joissakin palomuureissa on mukana myös virustarkistus.
PC (Personal Computer)
Yleisesti henkilökohtaisesta tietokoneesta käytetty nimitys.
PC CARD
Kannettavissa tietokoneissa käytettävä laajennuskortti (myös nimitys PCMCIA). PC Card -kortteja on kolmentyyppisiä paksuudesta riippuen. Kortteja voi vaihtaa lennossa ja niitä on saatavilla eri tarkoituksiin (mm. kiintolevy-, SCSI-, verkko-, muisti-, ja modeemi -kortteja).
PDA (Personal Digital Assistant)
PDA:lla tarkoitetaan kämmentietokonetta. PDA-laite on kämmenellä pidettävä hyvin pieni kannettava "tietokone". PDA:ssa on yleensä pystysuunnassa oleva näyttö ja sitä voi esim käyttää osoitinkynällä. PDA-laitetta tai kämmentietokonetta voi käyttää mm sähköisenä kalenterina ja muistikirjana, ääninauhurina ja musiikkisoittimena sekä matkapuhelimen tai langattoman lähiverkon avulla myös sähköpostin lukuun ja muuhun Internetin käyttöön. Joissain malleissa on myös sisäänrakennetut matkapuhelinominaisuudet. PDA-laitteet ovat suosituimpia USA:ssa kun esim Euroopassa. PDA-valmistajia ovat mm Palm, dleo, HP iPAQ ja Tungsten. Älypuhelimet ja PDA-laitteet ovat kilpailevia tuotteita joissa on hyvin samoja ominaisuuksia. PDA:ssa näyttö on usein suurempi kun älypuhelimissa.
Perl
Internet -sovelluksissa käytetty ohjelmointikieli, joka on erityisen tehokas merkkijonojen ja tekstitiedostojen käsittelyssä.
PGP (Pretty Good Privacy)
Tunnettu ja tehokas, Internetissä ilmaiseksi saatavissa oleva salausohjelma. PGP:llä voidaan suojata niin sähköpostia kuin oman koneen tiedostoja.
PHP (Hypertext Preprocessor)
on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti Web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa.[1] Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto. PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa. PHP:tä voidaan käyttää useilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä. PHP:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1995, ja nykyisin PHP on vertailuissa johtava dynaamisten web-palveluiden tuottamiseen tarkoitettu kieli.
Pikseli (Pixel)
Näytön kuvapiste. esim. 1600x1200 resolutiolla, näytössä olisi 1920000 pikseliä.
Portaali
Yleiskäyttöinen verkkopalvelu, johon on koottu mm. uutis- ja sisältöpalveluita, linkkejä, keskustelualueita sekä usein myös ilmainen webmail sähköposti.
PostScript
PostScript on tulostimen käyttämä sivun kuvauskieli.
Public Domain
Vapaasti kaikkien käytettävissä oleva ohjelma tai tiedosto, jonka tekijä on luopunut tekijänoikeuksistaan.
Puskuri (Buffer)
Muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä.
RAID (Redundant Array of Independent Disks)
On tekniikka, jolla tietokoneiden vikasietoisuutta ja/tai nopeutta kasvatetaan käyttämällä useita erillisiä kiintolevyjä, jotka yhdistetään yhdeksi loogiseksi levyksi. Berkeleyn yliopistossa Randy Katzin johdolla kehitetyn tekniikan idea on tuoda halvoilla (inexpensive) levyillä tavallisiin PC-tietokoneisiin kalliita kaupallisia levyjärjestelmiä vastaava vikasietoisuus ja nopeus. RAID-tekniikkaa käytetään etenkin siellä, missä levyjen vasteajat tai virheettömyys ovat tärkeitä, kuten levy- ja tietokantapalvelimissa.
Reititin
Laite, joka ohjaa verkkoliikennettä datapaketeissa olevien osoitetietojen perusteelle. Internet koostuu tuhansista ja taas tuhansista retittimestä, jotka välittävät tietopaketteja toisilleen käyttäen nopeita kiinteitä linjoja.
RISC (Reduced Insdluction Set Command)
Supistetun (yksinkertaisen) käskykannan tunteva prosessorityyppi. Suppea käskykanta on helpompi saada nopeaksi, koska käskyjen ajo vie prosessorissa aina vakioajan ja käskyjen limittäminen helpottuu. Tyypillistä RISC -prosessoreille on myös suuri sisäisten rekisterien määrä, joten välituloksia ei yleensä tarvitse tallentaa hitaampaan keskusmuistiin.
ROM (Read Only Memory)
Keskusmuistin osa, josta voidaan vain lukea tietoa. Laitteiden perustoimintoja ohjaavat tiedot on tallennettu ROM -muistiin, jotta ne ovat käytettävissä heti kun kone kytketään päälle.
Roskaposti (Spam)
Osoitteeton massaposti, jota levitetään sähköpostilla tai news -keskustelualueilla. Yleensä postituksessa mainostetaan tuotetta tai palvelua.
Sana (Word)
Tietokoneen kerralla käsittelemä tiedon määrä, 1 tai useampia tavuja prosessorista riippuen (8, 16, 32 tai 64 bittiä).
SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Aktiengesellschaft)
on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin ohjelmistokonserni. SAPin päämaja on Walldorfissa Saksassa. SAPin perusti viisi entistä IBM:n työntekijää Mannheimissa vuonna 1972 nimellä Systemanalyse und Programmentwicklung. Vuodesta 2005 yrityksen virallinen nimi on ollut SAP AG. SAP on erikoistunut ERP-järjestelmiin liittyviin tuotteisiin.
Sarjaliitäntä (Serial Interface)
Tietokoneen liitäntä, jossa tieto siirretään yhtä johdinta pitkin bitti kerrallaan, peräkkäin jonossa. Sarjaliitännän avulla voidaan tietokoneeseen liittää esimerkiksi hiiri, modeemi, tai toinen tietokone.
SCSI (Small Computer System Interface)
Kiintolevyjen ja oheislaitteiden liitäntätapa. SCSI -väylään voidaan lisätä seitsemän toisistaan riippumatonta laitetta, esim. kiintolevy, CD-ROM, optinen levyasema, kuvanlukija... jne.
Shareware
Ohjelma, jota voi kokeilla ilmaiseksi. Säännöllinen käyttö edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä, jonka yhteydessä käyttäjä lähettää tekijälle pienen rahallisen korvauksen (yleensä 5 - 30 dollaria, jos kyse on amerikkalaisesta ohjelmasta).
Slot
Korttipaikka, johon kytkettävällä lisäkortilla laajennetaan mikron toimintaa.
SMTP (Simple Mail dlansfer Protocol)
Internet -sähköpostin siirtoprotokolla.
SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMP on TCP/IP-verkkojen hallinnassa käytettävä tietoliikenneprotokolla. Protokollan avulla voidaan kysellä verkossa olevan laitteen tilaa tai laite voi itsenäisesti antaa hälytyksiä. SNMP määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1988. SNMP käyttää UDP-portteja 161 ja 162. Porttia 161 käytetään kyselyihin ja porttia 162 hälytyksiin. SNMP-protokollasta määriteltiin myös versio 2, mutta se ei saanut suosiota. Nyt on määritelty myös kolmas versio SNMPv3, jossa on mm. salaukseen perustuva tietoturva sisäänrakennettuna. Tällä hetkellä (2004) SNMPv3 on yleistymässä, mutta alkuperäinen SNMP on yleisempi.
SOA (Service oriented arhcitecture)
Eli palvelukeskeinen sovellusarkkitehtuuri. SOA tarkoittaa palveluiden – olivat ne sitten sovelluksia tai tietokantoja – yhdistämistä yhden middleware-välittäjäkerroksen alta jaettaviksi ja hallittaviksi.
Software (Ohjelmisto)
Tietokoneen sovellusohjelmista, ajureista, käyttöjärjestelmistä ym. käytetty yleisnimitys.
Spam
Roskaposti
SSH (Secure Shell)
SSH -järjestelmä on tarkoitettu turvalliseen tiedonsiirtoon. Yleisin SSH:n käyttötapa on ottaa etäyhteys SSH-asiakasohjelmalla SSH-palvelimeen päästäkseen käyttämään toista konetta merkkipohjaisen konsolin kautta. SSH:lla voidaan myös suojata FTP-, HTTP- tai muuta liikennettä, joka toimii samalla tasolla. Rlogin, telnet, rsh, rcp ja rdist suositellaan korvattavaksi SSH:lla, koska näiden yhteydenottotapojen suojaustaso on varsin heikko. SSH1 on alun perin espoolaisen Tatu Ylösen käsialaa. Sittemmin hän perusti SSH-nimisen yrityksen. Tässä jo hieman vanhentuneessa suojauksessa käytettävät algoritmit kuten RSA ja muut ovat osoittautuneet erittäin hyviksi. Myöhemmin SSH1:n yksinkertaista tiedon oikeellisuuden (CRC) tarkistamista on pidetty suojaustasoltaan heikkona. Tämä on kuitenkin kehittynyt SSH2:ssa, jota nykyään suositellaan käytettäväksi. SSH-asiakasohjelma kuuluu nykyisin useimpien Unix-sukuisten käyttöjärjestelmien oletusasennukseen, ja se on yleensä käytettävissä komentoriviltä komennolla ssh. Windows-koneilla suosittu SSH-etäkäyttöohjelma on PuTTY.
SSL (Secure Sockets Layer)
Salaustekniikka, joka koodaa http -protokollan siirtämään tiedon niin, ettei mahdollinen salakuuntelija pysty tulkitsemaan sitä. SSL -salausta käytetään monissa WWW -tekniikalla toteutetuissa kauppapaikoissa ja pankkipalveluissa. SSL -salauksen vahvuus on joko 40 tai 128 bittiä, joista varsinkin jälkimmäistä on mahdotonta murtaa.
Takaovi (Backdoor)
Ohjelmoijan tietojärjestelmään jättämä takaportti, jota käytettäen hän pääsee ohittamaan järjestelmän normaalit turvatarkistukset. Kräkkerit pyrkivät löytämään järjestelmistä takaovia, koska niitä on helppo hyödyntää tietomurtoihin.
Tarkennin (Extension)
Tiedoston nimessä nimiosan jäljessä oleva, enintään kolme merkkiä pitkä merkkiyhdistelmä, joka kuvaa usein tiedoston sisältöä; esim. TXT tai txt tarkoittaa tekstitiedostoa. Nimiosan ja tarkentimen välissä on piste.
Tavu (Byte, B)
Muistimäärän mittayksikkö, kahdeksan bitin muodostama ryhmä, johon mahtuu yksi kirjoitus- tai numeromerkki.
TCO (Total Cost of Ownership)
Tietokonejärjestelmän kokonaiskustannus, joka sisältää laite- ja ohjelmistohankintojen lisäksi myös ylläpitokustannukset, kuten huollon ja koulutuksen. Näiden huomioiminen nostaa merkittävästi kokonaiskustannuksia.
TCP/IP (dlansmission Condlol Protocol / Internet Protocol)
Internetin tiedonsiirtokäytäntö eli protokolla. Asettaa tietyt vaatimukset tietokoneiden kytkemiselle toisiinsa ja tarjoaa peruspalvelut tietojen siirrolle koneesta toiseen.
TIFF (Tagged Image File Format)
Bittikarttamuotoisten kuvien tiedostomuoto, jota käytetään monissa kuvanlukijoissa ja joissakin digitaalikameroissa. TIFF -kuvan sisältö voi olla pakattu usealla eri tekniikalla, mikä tekee TIFF -tiedostoista joskus keskenään yhteensopimattomia.
dlueType
Microsoftin ja Applen yhteistyönä kehittämä skaalattavien fonttien tekniikka. dlueType kehitettiin aikanaan kilpailijaksi Adoben PostScript -fonteille.
Tulkki
Ohjelma joka kääntää suoritettavaa ohjelmaa konekielelle juuri ennen sen suoritusta, yleensä käsky kerrallaan.
Työmuisti (Random Access Memory)
Katso keskusmuisti.
UML (Unified Modeling Language)
on Object Management Groupin (OMG) vuonna 1997 standardoima graafinen mallinnuskieli, joka sisältää 13 erilaista kaaviota. Kaavioista kuudella kuvataan rakennetta, kolmella käyttäytymistä ja neljällä vuorovaikutusta. UML on alun perin kehitetty järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä varten. Se syntyi yhdistämällä kolme johtavaa oliomallinnustekniikkaa (OMT, Booch, OOSE). Uusin UML-standardi on 2.0 vuodelta 2004.
UMTS
Kolmannen sukupolven (3G) puhelintekniikka, joka mahdollistaa nopean langattoman datasiirron. UMTS:n enimmäisnopeus on kaksi megabittiä sekunnissa.
Unicode
Kahden tavun käyttöön perustuva 16 -bittinen merkkijärjestelmä, jossa voi olla yli 60000 erillistä merkkiä. Unicode sisältää mm. kiinan ja japanin sekä lähes kaikkien muidenkin maiden kirjoitusmerkit
Unix
Monen käyttäjän moniajokäyttöjärjestelmä. Unixista on useita versioita, jotka eivät ole täysin yhteensopivia keskenään. Siksi tunnetuimmaksi Unix -versioksi onkin noussut PC:ille kehitetty Linux.
UPS
Laite, joka antaa tietokoneelle virtaa, kun virransaanti katkeaa äkillisesti. UPS -laite turvaa tietojen säilymisen, koska sähkönsyötön katketessakin virtaa riittää muutamaksi minuutiksi, joiden aikana tietokone ehtii sulkea tiedostot ja sammuttaa järjestelmän hallitusti.
URL (Uniform Resource Locator)
Tiedoston osoite Internetissä, sisältää käytettävän protokollan ja tiedoston osoitteen. Ellei osoitteessa yksilöidä tiedostoa käytetään hakemiston oletustiedostoa. (esim.http://krimaka.net/)
USB (Universal Serial Bus)
Helppokäyttöinen liitäntä erillaisia oheislaitteita varten. Yhteen tietokoneen USB -porttiin voidaan ketjuttaa jopa 127 laitetta. Ne saavat käyttöjännitteensä liitännän kautta eivätkä siksi tarvitse omaa verkkolaitetta. Uusia laitteita voidaan lisätä ja vanhoja poistaa lennossa ilman että mikroa joutuisi sammuttamaan välillä.
Uuencode
Koodaustapa, jolla binääritiedosto muunnetaan tekstimuotoon sähköpostisiirtoa varten. Sähköpostiohjelma tekee koodauksen ja purkamisen automaattisesti.
Välimuisti (Cache)
Lisämuisti, jolla nopeutetaan esimerkiksi kiintolevyn tai Internetin toimintaa. Tiedon käsittely pyritään hoitamaan niin, että tarvittava tieto löytyisi mahdollisimman usein välimuistista hitaamman kiintolevyn tai verkkoyhteyden sijasta.
Välityspalvelin (Proxy)
Organisaation lähiverkossa käytetty palvelin, joka kokoaa verkosta tulevat sivunhakupyynnöt ja välittää ne verkkoon. Proxy pitää kirjaa haetuista sivuista ja mahdollistaa verkon kuormituksen valvonnan ja käytön rajoittamisen. Lisäksi välityspalvelin toimii välimuistina, johon verkosta haetut sivut tallentuvat. Jos u7seat käyttäjät hakevat samoja sivuja, sivut saadaan nopeasti proxystä, kun niitä ei tarvitse joka kerta hakea hitaiden kansainvälisten yhteyksien takaa.
Virkistystaajuus
Mittayksikkö joka kertoo, kuinka monta kertaa näytöllä oleva tieto tulostuu sekunnissa. Virkistystaajuus vaikuttaa näytön välkkymiseen: mitä suurempi virkistystaajuus sitä parempi näyttö. Välkkymisen estämiseksi virkistystaajuuden pitäisi olla vähintään 75Hz.
VLAN (Virtual Local Area Network)
Virtuaalilähiverkko, eli VLAN on tekniikka, jolla fyysinen tietoliikenneverkko voidaan jakaa loogisiin osiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä voidaan jakaa eri osastot omiin verkkoihin riippumatta siitä miten osastot on jaoteltu rakennukseen. Virtuaalilähiverkkojen käyttöönotto vaatii tuen kytkimiltä ja reitittimiltä. Virtuaalilähiverkkoja tukevat laitteet liittävät lähettämiinsä paketteihin tunnuksia, joiden avulla vastaanottava laite tietää mihin verkkoon vastaanotettu paketti kuuluu. Kun paketti lähetetään eteenpäin laitteelle, joka ei tue virtuaalilähiverkkoja, poistetaan siitä tunnus. Laitteiden porttien määrityksissä käytetään termejä tagged ja untagged riippuen siitä tukeeko vastaanottava laite virtuaalilähiverkkoja vai ei. Tagged porttiin lähetettävään pakettiin liitetään virtuaalilähiverkkotunnus ja untagged porttiin lähetettävästä paketista poistetaan mahdolliset tunnukset. Laitteen portti voi olla vain yhden virtuaalilähiverkon untagged jäsen, mutta useamman virtuaalilähiverkon tagged jäsen.
VoIP (Voice Over Internet Protocol)
Internet -verkon käyttö tavallisten äänipuheluiden välitykseen. VoIP -tekniikka laskee puheluhintoja sekä tarjoaa edullisesti yrityksen puhelinvaihteeseen liittyviä toimintoja, jotka perinteisellä puhelintekniikalla olisivat kalliita ja hankalia toteuttaa.
VPN (Vitual Private Network)
VPN on lyhenne sanoista Virtual Private Network, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa virtuaalista yksityisverkkoa. Määritelmänsä mukaisesti VPN tarkoittaa joko laitteisto- tai ohjelmistototeutuksena tehtävää ratkaisua, jolla organisaation sisäverkko voidaan ulottaa turvallisesti turvattoman julkisen verkon, kuten Internetin yli. VPN-tekniikkaa käytetään yhdistämään joko kaksi tai useampia sisäverkkoja keskenään tai yksittäinen tietoliikennelaite, esimerkiksi etätyöntekijän tai yhteistyökumppanin työ-asema organisaation verkkoon. VPN:ssä siirrettävän tiedon suojaamiseen käytetään salausta, joka estää julkisessa verkossa välitettävän liikenteen sisällön paljastumisen kolmansille osapuolille. Liikenteen salaamisen lisäksi VPN-ratkaisuissa liikennöivät osa-puolet todennetaan vahvasti ennen yhteyden muodostamista. Käytännössä VPN-yhteys muodostetaan tunneloimalla kaikki liikenne jonkin liikenteen salaavan protokollan sisään. Yleisesti käytössä olevia VPN-protokollia ovat IPSec (Inter-net Protocol Security), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ja PPTP (Point to Point Tunne-ling Protocol). VPN-tekniikalla voidaan suojata kaikki turvattoman verkon yli VPN-tunnelissa lähetettävä liikenne, eikä suojaus tällöin ole riippuvainen sovellustason protokollista.
WAP (Wireless Application Protocol)
GSM -puhelimiin suunniteltu protokolla, joka yhdistää lyhytsanomatekniikan ja IP -protokollan. WAP -tekniikalla voidaan rakentaa vuorovaikutteisia tieto- ja viihdepalveluita, joissa ei ole SMS -tekniikan rajoituksia. Myös Internetissä toimivat palvelut ovat suhteellisen helppoa muuntaa WAP -palvelujen käyttämälle WML -kuvauskielelle.
Webmail
Sähköpostipalvelu, jonka käyttöön ei tarvita erityistä sähköpostiohjelmaa, vaan postia luetaan ja lähetetään tavallisella WWW-selaimella. Tämän ansiosta omaa sähköpostia voi lukea miltä koneelta tahansa jossa on verkkoyhteys.
Windows
Microsoftin käyttöjärjestelmä, jossa graafinen käyttöliittymä on kiinteästi mukana.
WLAN (Wireless Local Area Network)
Langatonta tekniikkaa käyttävä lähiverkko, joka noudattaa 802.11 -standardia. Yleiset siirtonopeudet 1, 2 ja 11 megabittiä sekunnissa ja käytetty taajuusalue 2,4 gigahertsiä.
WWW (World Wide Web)
Internetin sisällä toimiva sisältöpalvelu, jossa WWW -palvelimet jakavat käyttäjille HTML -koodattuja WWW -sivuja. Sivuja luetaan selaimella. Sivuilla voi olla tekstin lisäksi kuvia, multimediaa sekä linkkejä toisille sivuille ja uusiin tiedostoihin.
Yhteiskäytäntö
Standardit ja säännöt, joiden avulla tietoa voidaan siirtää kahden tietokoneen välillä.
Valid CSS! Valid html5!

Sunnuntai 14.7.2024 viikko 28

Powered by:

Powered by Rocky Linux
Powered by Apache  Powered by PHP
Nimipäivät: Aliisa ja Alice

Put the fun back into computin, use linux!
ylös 2006-2024 © krimaka.net ylös